رئیس دانشکده

 

                       دکترعلی چیتگرعضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه
                               

           آدرس  پست الکترونیکی:
                                          
dr.ali.chitgar@gmail.com              دانشگاه محل تحصیل


دوره دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی سال اخذ مدرک 1392
فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:

بررسی ضایعات ریوی با تاکید بر جداسازی مایکوپلاسما آرژنینی و پلاستورلامولتی سیداعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی ضایعات ریوی در کشتارگاههای شهرکردسوابق کاری و تحقیقاتی

1- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1388 

2- مسئول فنی و کارشناس بخش تحقیقات و تضمین کیفیت مجتمع پرورش ماهی لفور به مدت 2سال 

3- رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن از سال 1391 

4- مشاوره 2 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی . ششم و هفتم
 مشاور امور تحقیقاتی شرکت البرز گستر دارو

مشاور جناب آقای دکتر مهدوی معاونت سابق هماهنگی دانشگاه آزاد 
- مشاور استاندار سابق تهران

-عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم پایه  

- عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 
عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد واحد رودهن
 مدیر عامل سابق شرکت زرین قزل آلای لفور- اولین تولیدکننده ماهی آزاد دریای خزر
 رئیس هیئت مدیره شرکت زرین قزل آلای لفور

همکاری در طرح های تحقیقاتی:

1  به عنوان همکار طرح در کدبرداری GPS از واحدهای اپیدمیو لوژیکی مزارع آبزبان در استان قزوین و ارائه ان به اداره کل دامپزشکی استان قزوین

2 به عنوان همکار در بررسی فاکتورهای خونی شتر و بررسی میکروسکوپیک ریه های ضیط شده از یکی از کشتارگاههای اطراف اهران با بخش بیوشیمی و پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که در حال بررسی و انجام مراحل آماری میباشد.

3- مجری طرح تحقیقاتی بررسی اپیدمیولوژیکی میزان شیوع بیماری ایک در مژارع پرورشی قزل آلا در منطقه جاجرود در استان تهران اجرا شده در دانشگاه رودهن


فهرست مقالات ارائه شده در مجلات

1. S.Tabatabaie,T.ZahraSalehi,M.AskariBadouei,I.AshrafiTamai,V.Akbarinejad,A.Chitgar,M.SojAIE,.2013 PREVALENCE OF Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in slaughtered camels in Iran.small ruminant research pp:article in press

مقالات ارائه شده در کنگره ی بین المللی 

1. MR.abasi,A.Chitgar,(2008) study the effect of nicin on lyster monocytogenenes on Iranian white brined cheese.1international congress of food hygene,Tehran-Iran


فهرست کتب گرداوری شده

مشکلات رفتاری در دامهای کوچک در حال مراحل چاپ داوری شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

مقالات  ارائه شده در کنگره های داخلی:

1.مطالعه لیمینولوژی بیماری نکروز عصبی ویروسی در کفال ماهیان  دریای خزر از نظر وقوع محدث قاسمی . علی چیتگر . مریم قیاسی . عیسی شریف پور . بهروز قره وی . رضا کاظم پور. بابک رمضانی عاقله. سمیه حقیقی . منیره فئید. اصغر نیا. اولین همایش آبزی پروری آبهای داخلی کشور سال 1390

2.بررسی اپیدمیولوژیکی میزان شیوع بیماری ایک در مزارع پرورشی ماهی شعرستان جاجرود و ضایعات پاتولوژیک ناشی از آن علی چیتگر.رضاکاظمپور.وحیداکبری نژاد . معصومه امینی. محمد نوروزی.اولین همایش آبزی پروری آبهای داخلی کشور سال 1390آذرماه

3.تغییرات پارامترهای حرکتی ناشی از اثرات سمی فلز سزب بر اسپرم. محمد نوروزی. رضا کاظم پور.علی چیتگر.اولین همایش آبزی پروری آلهای داخلی کشورسال190آذرماه

4.عوامل موثر بر تردی گوشت و نحوه کنترل آنها به صورت پوستر در همایش ملی و ایمنی غذا در سال1391 آبان ماه

5.تاثیر بسته بندی در بازار و فروش به صورت پوستر در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا در سال 1391 آبان ماه

6.بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهین نر و ماده قزل آلالی منطقه جاجرود ارائه شده به صورت پستر در دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دانپزشکی سال 1391 آذرماه 

حضور در کنگره ها و کارگاهها

گواهی حضور در اولین کنگره بین المللی فارکوکولوژی و علوم دارویی با ارائه مقاله

گواهی حضور در شانزدهمین کنگره دامپزشکان ایران با ارائه مقاله مرکز همایش بین المللی اردیبهشت 1389

گواهی حضور در پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران –اهواز 1386 باارائه مقاله

گواهی حضوردر پانزدهمین کنگره دامپزشکان ایران مرکز همایش های بین الکللی اردیبهشت 1387

گواهی حضور در دوره آموزشی اصول بیمه گری و روشهای تعیین خسارت دام و طیور اسفند 1388

گواهی حضور حضور در دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با ارائه مقاله سال1391


تقدیر نامه:

تقدیر نامه جهت همکاری با استانداری وقت

تقدیر نامه جهت همکاری با مجلس شورای اسلامی